เสริมจมูก
เริ่มต้น 6,999 บาท
เนื้อเยื่อเทียม ชิ้นละ 7,000 บาท
งานแก้จมูก เปลี่ยนซิลิโคน 3,999 บาท
งานแก้ขูดฟิลเลอร์แท้ 3,999 บาท
งานแก้ขูดซิลิโคนเหลว 3,999-5,999 บาท
ขูดฟิลเลอร์โดยไม่ใส่ซิลิโคน 5,000-7,000 บาท
ขูดซิลิโคนเหลวโดยไม่ใส่ซิลิโคน             5,000-10,000 บาท
ถอดซิลิโคน 2,500 บาท